00:00

Sky của 'chủ tịch' Sơn Tùng ủng hộ 40 triệu chống Covid-19, có người dốc cạn tài khoản để ghi danh 'quỹ bầu trời xanh'

TIN LIÊN QUAN