Smartphone đã 'cướp' đi sự tập trung của con người như thế nào?

Điện thoại thông minh có thể giúp con người làm việc mọi lúc mọi nơi, nhưng smartphone cũng khiến chúng ta đánh mất đi sự tập trung của mình.

Kinh doanh