Sở GD-ĐT Hà Nội làm Cụm trưởng thi đua số 1

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua 'Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập' ngành giáo dục, giai đoạn 2020-2025, khối các Sở GD-ĐT gồm 8 cụm thi đua. Sở GD-ĐT Hà Nội làm Cụm trưởng cụm thi đua số 1.

Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng khối các sở giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021.

Bộ GD-ĐT triển khai thực hiện phong trào thi đua 'Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập' ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025. Theo Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng khối các sở GD-ĐT năm học 2020-2021 của Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố được chia làm 8 cụm thi đua. Cụm thi đua số 1 gồm Sở GD-ĐT 5 thành phố trực thuộc T.Ư: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Theo phân công của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Hà Nội làm Cụm trưởng cụm thi đua số 1, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh làm Cụm phó.

Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành danh mục tiêu các tiêu chí thi đua tương ứng theo 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2020-2021 để làm căn cứ chấm điểm, đánh giá các đơn vị.

Theo HOA LÊ/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/so-gd-dt-ha-noi-lam-cum-truong-thi-dua-so-1-621708/

Tags: Sở GD ĐT Hà Nội  |  2020 2025  |  thi đua  |  Bộ GD ĐT  |  năm học  |  2020 2021  |  giáo dục  |  sáng tạo  |  Đổi mới  |  giai đoạn