Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại Mỹ cao nhất trong 2 tháng qua