Số ca nghi nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã vượt mốc 1.500