Số người chết tăng, mưa lớn chưa từng thấy trong lịch sử do siêu bão Hagibis