Số người quan tâm đến iPhone 11 bất ngờ giảm mạnh, dồn sự quan tâm đến iPhone 12 sắp ra mắt