Sốc: Rạp chiếu phim 10D đầu tiên trên thế giới

3D đã thấy hoành tráng như thế rồi mà làm hẳn quả 10D thì chắc là thích phải biết các chế nhỉ.

Siêu hài