Sốc, buồn nhưng không hoảng sợ: Cuộc đua nước rút cứu Nhà thờ Đức Bà Paris