Sốc khi phát hiện cô giáo liên tục đánh học trò: 'Đề nghị cho nghỉ việc, ra khỏi ngành'