Sốc với Iran khi đưa bại tướng của VN vào làm trợ lý