Sơn La: Kỷ luật 45 cha mẹ các thí sinh được nâng điểm