Sống trong cuộc đời, nếu không muốn 'lệch khỏi quỹ đạo' mình đặt ra thì hãy khắc cốt 9 điều cơ bản nhưng đắt giá này