Sputnik Armenia: Cảnh quay thực trạng của 'xa lộ kinh hoàng' ở Nagorno-Karabakh!