Stephen Hawking: 'Cuộc sống là bi kịch nếu thiếu tiếng cười'