Stephen Hawking ra đi nhưng những điều ông nói đều là động lực truyền cảm hứng mỗi ngày...