00:00

Su-24 phá hủy hệ thống MIM-23 Hawk Thổ tại Al-Watiya

TIN LIÊN QUAN