00:00

Su-27, A-50 Nga bị 10 chiến đấu cơ truy đuổi

TIN LIÊN QUAN