00:00

Su-34 rơi chưa rõ nguyên nhân khi huấn luyện

TIN LIÊN QUAN