00:00

Su-35 nhận lệnh xuất kích khẩn cấp, bắn rơi Su-30: Vì đâu nên nỗi?

TIN LIÊN QUAN