Sự cố giáo trình in 'đường lưỡi bò', trường có nữ giảng viên Trung Quốc