Sư đoàn 301 duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương

Xác định giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn là nội dung quan trọng góp phần hình thành, củng cố nhân cách và năng lực người quân nhân cách mạng, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Để thực hiện hiệu quả “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, từ đầu năm đến nay, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này, coi đây là cơ sở để nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Chủ nhật, 12/07/2020 17:04

Thời sự

Đặc công luyện tập công phá 03:09

Đặc công luyện tập công phá

Thứ bảy, 08/08/2020 | 21:51
SaPa - Thị trấn mờ sương" 03:49

SaPa - Thị trấn mờ sương"

Thứ bảy, 08/08/2020 | 21:49
Giúp bạn như giúp mình 07:53

Giúp bạn như giúp mình

Thứ bảy, 08/08/2020 | 21:37