Sư đoàn 5 viết tiếp bản hùng ca anh hùng

Phóng sự ảnh - Số 2148: "Sư đoàn 5 viết tiếp bản hùng ca anh hùng".

Thứ bảy, 05/12/2020 15:05

Thời sự