Sử dụng tên định danh 'SoTTTTHaNoi' nhắn tin thông báo đến chủ thuê bao vi phạm

Trong năm nay, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ đăng ký và vận hành sử dụng tên định danh 'SoTTTTHaNoi' để nhắn tin, thông báo chủ thuê bao vi phạm Nghị định 91/2020/NĐ-CP đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đó là một trong những nội dung được Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trong kế hoạch triển khai Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (gọi tắt là Nghị định 91) trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, Sở sẽ ban hành quyết định về 'Quy trình xử lý đối với các số điện thoại nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác''Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định' trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, từ ngày 1-3-2021, Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra và xử lý vi phạm các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, dịch vụ thư điện tử.

Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, kế hoạch triển khai Nghị định 91 nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác để giảm thiểu tình trạng này.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Hà Nội đề nghị, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện 5 nội dung, giải pháp. Trong đó có việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Nghị định 91, thông tin, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Chia sẻ cơ sở dữ liệu về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; cung cấp thông tin thuê bao, thực hiện tạm ngừng/ngừng cung cấp dịch vụ, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định...

Để thực hiện nội dung kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông là Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị trực thuộc Sở, UBND quận, huyện, thị xã và đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet... tham gia phối hợp với những nhiệm vụ cụ thể.

Theo Châu Anh/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/984914/su-dung-ten-dinh-danh-sotttthanoi-nhan-tin-thong-bao-den-chu-thue-bao-vi-pham

Tags: cuộc gọi rác  |  tin nhắn rác  |  rác viễn thông