Sự kiện Mitsubishi eXperience Day trong ngày đầu tiên diễn ra tại Hà Nội

Sự kiện sẽ còn tiếp tục kéo dài tới ngày 4/11 với địa điểm tổ chức là sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Kinh doanh