Sự quan tâm của Bác Hồ với Bộ đội Hậu Cần

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Hậu Cần Quân đội luôn được sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Thứ bảy, 11/07/2020 16:20

Thời sự

Bình yên xứ đạo 28:47

Bình yên xứ đạo

Thứ tư, 12/08/2020 | 22:28
Giá xăng có thể giảm nhẹ 00:43

Giá xăng có thể giảm nhẹ

Thứ tư, 12/08/2020 | 19:31
"Bố tôi là kẻ nói dối" 03:17

"Bố tôi là kẻ nói dối"

Thứ tư, 12/08/2020 | 19:12