Sự thật về giá xăng: Giá ở Việt Nam tăng thấp hơn thế giới