Sự thật về 'tịnh thất Bồng Lai', nơi ở 5 chú tiểu thi 'Thách thức danh hài'