Sự trùng hợp giữa hai pha phạm lỗi của Hồng Duy và Văn Toàn

Sự trùng hợp giữa hai pha phạm lỗi của Hồng Duy và Văn Toàn.

Thể thao