Sư tử già bị hai sư tử trẻ tấn công

Nguồn: Kruger National Park Videos

Thời sự