Sức hút thị trường Việt nhìn từ thương vụ 1,35 tỷ USD