Sức khỏe bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Đà Nẵng hiện ra sao?