Sức mạnh của trang điểm

Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối.

Siêu hài