Sức mạnh siêu tên lửa hành trình nguy hiểm bậc nhất của Nga

Tên lửa Kh-555 được cho là một trong những loại tên lửa hành trình nguy hiểm bậc nhất của quân đội Nga hiện nay

Quân sự