Sức sống của chiến thắng Điện Biên Phủ trong lòng giới trẻ

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử quân sự Việt Nam và là một bài học vô giá về tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc. Kế thừa tinh thần yêu nước bất khuất của cha anh đi trước, thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay vẫn không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu về chiến thắng lịch sử này thông qua mô hình Quân Sử Thư Phòng của một nhóm các bạn trẻ đam mê lịch sử ở thủ đô Hà Nội.

Quân sự