Syria: Cận cảnh các vụ không kích liên tục ở tỉnh Idlib

Quân sự