TGĐ Cty nước sạch sông Đà: 'Chỉ có một tâm duy nhất là phục vụ người dân'

Trước việc báo chí "truy" trách nhiệm cá nhân liên quan đến ô nhiễm nguồn nước cung cấp cho người dân Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Sông Đà nói: "Bản thân tôi cũng là Tổng giám đốc làm thuê, nếu dừng cấp nước thì tôi quá an toàn".

Thời sự