TIN VUI: Đã có 18 trường hợp mắc COVID-19 tại Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2