TP.HCM: 12 khuyến cáo giúp bệnh viện phòng COVID-19 trong giai đoạn dịch đã được kiểm soát