TP.HCM: 20 y bác sĩ mổ tim cứu sống bé 3 ngày tuổi