TP HCM: Doanh nghiệp mệt mỏi xin cấp giấy phép kinh doanh