TP HCM: Phụ huynh đội mưa đón con tránh bão số 16 (Tembin)