TP Hồ Chí Minh: 30 điểm cung ứng khẩu trang, dung dịch rửa tay ngừa Covid-19