TP Hồ Chí Minh: Cảnh giác với nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ BN1347