TP Hồ Chí Minh: Thu hồi nợ thuế và chống thất thu ngân sách

Trong 10 tháng năm 2020, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 15.277 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 63,31% kế hoạch năm 2020 và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số thuế tăng thu qua công tác thanh tra, kiểm tra của cùng thời gian này là 2.969 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh không tổ chức kiểm tra định kỳ tại trụ sở các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm

Vừa chống thất thu vừa hỗ trợ DN khắc phục sau Covid-19

Nguồn tin từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã kiểm tra được 41.205 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thu ngân sách nhà nước (NSNN) bình quân qua thanh tra đạt gần 1,3 tỷ đồng/cuộc, cao hơn số thu bình quân toàn ngành (813 triệu đồng/cuộc)…

Về hoạt động kiểm tra, số thu NSNN bình quân qua mỗi cuộc kiểm tra doanh nghiệp (DN) là 120 triệu đồng/cuộc, cũng cao hơn số thu bình quân toàn ngành (92 triệu đồng/cuộc)…

Tính chung 10 tháng đầu năm, tổng số thuế tăng thu qua công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 2.969 tỷ đồng. Như vậy, để hoàn thành mục tiêu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 4.500 tỷ đồng thì 2 tháng cuối năm cơ quan này phải có số thu thêm là 1.531 tỷ đồng.

Chia sẻ về hoạt động vừa chống thất thu NSNN, vừa hỗ trợ và tạo điều kiện cho DN tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Cục trưởng Lê Duy Minh cho biết, từ nay đến cuối năm, chỉ tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và không tổ chức kiểm tra định kỳ tại trụ sở người nộp thuế (NNT) đối với các DN không có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, các giải pháp triển khai cụ thể gồm: giao chỉ tiêu cho từng đoàn thanh tra, kiểm tra; điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo hướng tập trung làm trước các DN có rủi ro cao về thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, các DN có đột biến về doanh thu, lợi nhuận ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh…; đồng thời thông báo cho DN biết trước để không làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của DN.

Công ty CP Gamuda Land nợ tiền thuê đất 421 tỷ đồng và tiền chậm nộp 120 tỷ đồng

586 DN nợ thuế hơn 4,6 nghìn tỷ đồng

Có 586 DN nợ thuế với tổng số tiền lên đến 4.657 tỷ đồng. Đây là con số Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ đợt 2/2020.

Thông tin cho thấy, các khoản nợ thuế lớn chủ yếu liên quan đến thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) gồm tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.961 tỷ đồng, tiền sử dụng đất (SDĐ) 1.022 tỷ đồng, DN bất động sản nợ thuế TNDN 327 tỷ đồng.

Đối với nhóm DN BĐS nợ thuế TNDN, nợ trên 5 tỷ đồng có 29 DN với tổng nợ thuế TNDN 295 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số nợ thuế của 29 DN này lên đến 1.186 tỷ đồng, chiếm 4,14% tổng số tiền thuế nợ trên toàn địa bàn.

Có 2 DN BĐS nợ thuế lớn kéo dài điển hình trên địa bàn là Công ty CP Gamuda Land (nợ 541 tỷ đồng, gồm tiền thuê đất 421 tỷ đồng và tiền chậm nộp 120 tỷ đồng), Công ty CP Đức Khải (nợ 441 tỷ đồng, gồm tiền sử dụng đất 334 tỷ đồng và tiền chậm nộp 107 tỷ đồng).

Trong nhóm DN nợ thuế liên quan đến tiền thuê mặt đất, mặt nước có 78 DN nợ thuế trên 5 tỷ đồng với tổng số tiền nợ thuê mặt đất, mặt nước 2.286 tỷ đồng, chiếm 77,2%. Trong khi đó, tổng nợ thuế của 78 DN này là 2.921,5 tỷ đồng, chiếm 10,17% tổng số tiền thuế nợ.

Với nhóm DN nợ tiền SDĐ, nợ thuế trên 5 tỷ đồng có 18 DN với tổng mức nợ tiền SDĐ 886 tỷ đồng, chiếm 86,69%. Tuy nhiên, tổng nợ thuế của 18 DN này lên đến 1.533 tỷ đồng, chiếm 5,35% tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn.

Theo danh sách nợ thuế này, 'đội sổ' là 4 doanh nghiệp (DN) với mức nợ đều trên 200 tỷ đồng, gồm Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nợ 373 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cây trồng TP. Hồ Chí Minh nợ 234 tỷ đồng, Công ty CP Cảng Phú Định nợ 222 tỷ đồng, Công ty CP Tư vấn – Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất Nhựt Thành nợ 220 tỷ đồng.

Kế đến là 7 DN nợ trên 100 tỷ đồng gồm: Công ty CP Thương mại – Tư vấn – Đầu tư - Xây dựng Bách Khoa Việt nợ 168 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ nợ 136 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty Đá xây dựng Bình Dương tại TP. Hồ Chí Minh nợ 130 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nợ 120 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ nợ gần 115 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội nợ 112 tỷ đồng và Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng nợ 111 tỷ đồng.

Thống kê tiếp danh sách nợ cho thấy, nợ từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng có 10 DN, từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng có 51 DN và còn lại đa phần DN nợ từ 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng…

Được biết, tổng mức nợ thuế nội địa trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh tính đến ngày 31/10/2020 là 29.184 tỷ đồng. Trong đó, số nợ có khả năng thu chỉ 13.044 tỷ đồng, chiếm 44,7%, tăng thêm 19,82% so với thời điểm đầu năm.

Theo Nhã Vy/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doanh-nghiep/tp-ho-chi-minh:-thu-hoi-no-thue-va-chong-that-thu-ngan-sach-47849.html

Tags: Hồ Chí Minh  |  Cục Thuế TP  |  CP Đầu  |  29 DN  |  CP Gamuda Land  |  18 DN  |  78 DN  |  Phú Mỹ  |  TNHH Thương  |  CP Tư