TP.Hồ Chí Minh thông qua đề án 'tăng vận tải công cộng, thu phí xe ô tô vào trung tâm'

Chiều 11/7, kỳ họp thứ 20 HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục phiên làm việc ngày thứ 3 (từ 9 đến 1/7). HĐND TP đã thống nhất thông qua 3 đề án liên quan đến phát triển giao thông đô thị trên địa bàn TP...

HĐND TP biểu quyết thông qua đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM. Bên cạnh đó là điều chỉnh NQ01/2018/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn.

HĐND TP tán thành việc xây dựng đề án 'Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM'. Đây là đề án rất quan trọng, có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội cũng như cuộc sống của người dân thành phố.

Phát triển giao thông công cộng phải kết hợp, đi đôi với việc hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông. Phát triển vận tải hành khách công cộng là điều kiện để kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Trong đó, phát triển vận tải hành khách khối lượng lớn (metro, monorail,...) là điều kiện đảm bảo phát triển vận tải hành khách công cộng bền vững.

Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo (bao gồm đầu tư hạ tầng và vận hành khai thác), đảm bảo hệ thống giao thông công cộng phát triển bền vững. Các giải pháp hành chính và giải pháp kinh tế cần được kết hợp hài hòa và triển khai một cách toàn diện, đồng bộ trong việc kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

Giải pháp để hạn chế ùn tắc bao gồm thu phí xe ôtô lưu thông vào trong khu vực trung tâm thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025. Phân vùng kiểm soát khí thải kết hợp với thu phí ô nhiễm môi trường giai đoạn 2021-2030. Tổ chức quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại các khu vực phát triển đô thị mới, các đầu mối giao thông vận tải khối lượng lớn (nhà ga đường sắt đô thị, điểm trung chuyển lớn,...) giai đoạn 2021-2030.

HĐND TP cũng thống thất đề án điều chỉnh NQ01/2018/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP và quy định để lại phục vụ công tác thu phí.

Giao UBND TP quyết định đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện quản lý đỗ xe, đơn vị thu phí và giải pháp công nghệ thực hiện. Đồng thời giao UBND TP xem xét quyết định hình thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng thống nhất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn với tổng số vốn là 1.769,760 tỷ đồng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho 29 dự án giao thông.

Theo Hoài Thư/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/tpho-chi-minh-thong-qua-de-an-tang-van-tai-cong-cong-thu-phi-xe-o-to-vao-trung-tam-20200711182156696.htm

Tags: Hồ Chí Minh  |  công cộng  |  giao thông  |  phát triển  |  vận tải  |  thu phí  |  sử dụng  |  địa bàn  |  phương tiện  |  cá nhân  |  hành khách