00:00

TQ 'nắn gân' 2 ông Trump-Biden trước thềm cuộc so găng đầu tiên: Đừng dùng TQ để tạo kịch tính!

TIN LIÊN QUAN