TRẬN CHIẾN MỚI

Trận chiến này gian khổ khó khăn/ Hãy vững tin chúng ta sẽ thắng/ Và người lính thời bình thầm lặng/ Vẫn hy sinh vì tổ quốc quên mình.

Tác giả, ca sỹ Hiền Xuân

Ơi quê hương đất mẹ Việt Nam

Bao cuộc chiến không hề khuất phục

Yêu lũy tre xanh dòng sông thao thức

Tiếng trẻ thơ gà gáy sớm trưa

Chiến tranh dài đẫm máu ngày xưa

Những anh hùng hi sinh một thuở

Cho quê hương muôn đời rạng rỡ

Vững bước đi lên hội nhập bay xa.

Nay khắp chốn corona tràn qua

Cả nước một lòng cùng nhau đoàn kết

Giang tay đón những người con đất Việt

Khắp phương trời vì nhân nghĩa tình thương

Những chiến sĩ áo trắng blouse kiên cương

Chẳng quản gian nguy chống giặc tận tụy

Vì Tổ Quốc đêm ngày không ngừng nghỉ

Hy sinh quên mình chống dịch cho dân

Một hành trình toàn Đảng toàn quân

Đồng lòng sẻ chia đẩy lùi dịch bệnh

'ở nhà là yêu nước', đó là mệnh lệnh

Quyết chung tay thắng covid trận này

Những người lình biên phòng đồng bào mãi ghi

Căng mình giữa gió sương dựng lều trại

Bữa cơm ăn giữa đất trời khe suối

Bảo vệ đường biên mặc lạnh giá cắt lòng.

TRẬN CHIẾN MỚI

Yêu người lính từ thuở cha ông

Đánh giặc giữ quê khó khăn dồn dập

Mọi chiến trường anh đều có mặt

Bảo vệ dân chiến đấu vì dân...

Trận chiến này gian khổ khó khăn

Hãy vững tin chúng ta sẽ thắng

Và người lính thời bình thầm lặng

Vẫn hy sinh vì tổ quốc quên mình.

Theo Phạm Mai Hiền Xuân/Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/tho/tran-chien-moi-629153.html?utm_source=bandoc&utm_medium=box_tindacbiet4&utm_campaign=desktop

Tags: TRẬN CHIẾN MỚI  |  hy sinh  |  Tổ quốc  |  người lính  |  Chúng ta  |  vững tin  |  quên mình  |  thời bình  |  chiến thắng  |  đường biên  |  yêu nước