TT Putin: Cuộc không kích nhằm vào Syria của Mỹ và đồng minh vi phạm luật pháp quốc tế