00:00

TT Putin nói gì sau cuộc thảo luận kéo dài bất ngờ với Chủ tịch Kim?

TIN LIÊN QUAN